Matt Ryan Yoga

Matt Ryan Yoga

Matt Ryan Yoga

Next class

Matt Ryan Yoga
Oct03

18:00 GMT
Livestream
Matt Ryan Yoga

Yoga Express

Yoga - Ashtanga

The classic Matt Ryan Ashtanga Yoga Express 45 minute sequence. A blend of sun salutations, standing, balance and seated postures.

read more

45 mins

All Levels

English


Upcoming class

Oct04

18:00 GMT
Yoga - Ashtanga
Ashtanga Vinyasa

45 mins

All Levels

Oct05

09:00 GMT
Yoga - Ashtanga
Yoga Express Morning

45 mins

All Levels

Oct10

18:00 GMT
Yoga - Ashtanga
Yoga Express

45 mins

All Levels

See full schedule